18 de maig de 2024

Què és i com funciona una Secció Sindical de CNT?

Una Secció Sindical de la CNT és un òrgan que aglutina a les persones afiliades a la CNT que treballen en una mateixa empresa o centre de treball. La Secció Sindical es constitueix conforme als Estatuts del propi sindicat i se li comunica a l’empresa de manera fefaent per poder començar a fer la seva tasca sindical.

La Secció Sindical de CNT comença a funcionar des que l’afiliació tria un Delegat/a Sindical, que serà la persona que representarà legalment a l’afiliació davant l’empresa. La seva composició fomenta la participació real dels seus membres i que no s’acabi delegant sempre en les mateixes persones, com pasa amb els comitès d’empresa. La Secció Sindical pren les seves decisions de manera col·lectiva i horitzontal, en assemblea, fomentant que les reivindicacions que es plantegen a l’empresa siguin les que realment vol la plantilla.

Per a poder fer les tasques necessàries en el dia a dia, la secció nomena diferents càrrecs (Secretaria de Prevenció de Riscos, Secretaria de Tresoreria i Finances, Secretaria d’Organització, etc.) Així és com fem real la participació de l’ afiliació. L’acció sindical portada a terme així fa real i quotidiana l’acció directa de la que parlem als nostre principis anarcosindicalistes.

Tots aquests càrrecs nomenats en la Secció Sindical (inclòs el Delegat Sindical) són revocables en qualsevol moment per decisió col·lectiva de l’afiliació. Això permet el control de les actuacions, evita la corrupció i dota de flexibilitat a la pròpia Secció per a canviar els càrrecs en qualsevol moment per acord d’Assemblea. Cap representant de CNT signarà un acord que no tingui el suport dels seus companys i companyes. Aixó no es pot fer amb representants unitaris nomenats en eleccions sindicals.

Per nosaltres tot aixó és molt important ja que cap altre sindicat funciona així amb la seves Seccions Sindicals, i pensem que és un dels motius del elevat grau de desmobilització actual al món del treball. El nostre model sindical está pensat per fomentar la participació i la mobilització, i per tant, per cumplir dues funcions molt importants: defensar els drets que tenim i aconseguir-ne de nous.

Aquí pots saber quins avantatges tenen les persones que se sindiquen amb nosaltres.

Si ja ho tens clar i vols lluitar amb nosaltres o ens vols ajudar, afilia’t

-

Deixa un comentari