24 de juliol de 2024

 POSEM FI A LA PRECARIETAT

fotos AAPP
ATUREM LA TEMPORALITAT PÚBLICA [CAT.]
 
Les treballadores i treballadors del sector públic no són aliens als problemes de temporalitat que arrossega la classe treballadora a tot l’Estat espanyol. Durant aquesta Emergència Sanitària hem pogut comprovar, una vegada més, com la classe treballadora era utilitzada per fer front a una pandèmia i rebutjada posteriorment com una mercaderia. Els contractes temporals a través d’una obra i servei, eventuals, fixos discontinus, indefinits no fixos… són una constant en la major part dels àmbits de l’Administració Pública. Una inseguretat laboral que genera deficiències en el desenvolupament dels treballs i problemes econòmics, socials i de salut sobre la classe treballadora que els suporta.

Per això, des de la CNT llancem la campanya #AturemLaTemporalitatPública. Són ja moltes les persones afiliades al sindicat que van accedir als seus llocs de treball després de la superació d’un procés selectiu. Això suposaria l’obtenció d’una plaça i l’establiment d’una relació laboral de caràcter fix que podria permetre una seguretat i una estabilitat necessàries per al desenvolupament d’aquests serveis imprescindibles. No obstant això, l’Administració no reconeix aquesta situació i exposa als seus treballadors i treballadores a una situació d’alarma permanent sense que puguin saber si continuaran treballant o no.

En un moment on els serveis públics s’han mostrat fonamentals i imprescindibles per a la superació d’una pandèmia mundial, necessitem defensar els llocs de treball de totes les persones en aquesta situació. S’acosten temps en els quals, novament, la capacitat sanitària dels territoris tindrà un paper fonamental per a fer front a noves onades. Personal de neteja, atenció primària, administratiu, infermeria… totes i cadascuna d’elles necessiten l’estabilitat que mereixen per a la realització del seu treball diari.

Per aquest motiu, posem fi a la precarietat, #AturemLaTemporalitatPública

Segueix-nos a Facebook Twitter Instagram

aapp CASTELLANO

PAREMOS LA TEMPORALIDAD PÚBLICA [CAST.]

Las trabajadoras y trabajadores del sector público no son ajenos a los problemas de temporalidad que arrastra la clase trabajadora en todo el Estado español. Durante esta Emergencia Sanitaria hemos podido comprobar, una vez más, como la clase trabajadora era utilizada para hacer frente a una pandemia y desechada posteriormente como mera mercancía. Los contratos temporales a través de una obra y servicio, eventuales, fijos discontinuos, indefinidos no fijos… son una constante en la mayor parte de los ámbitos de la Administración Pública. Una inseguridad laboral que genera deficiencias en el desarrollo de los trabajos y problemas económicos, sociales y de salud sobre la clase trabajadora que los soporta.

Por esto, desde CNT lanzamos la campaña #ParemosLaTemporalidadPública. Son ya muchas las personas afiliadas al sindicato que accedieron a sus puestos de trabajo tras la superación de un proceso selectivo. Esto supondría la obtención de una plaza y el establecimiento de una relación laboral de carácter fijo que pudiera permitir una seguridad y una estabilidad necesarias para el desarrollo de estos servicios imprescindibles. Sin embargo, la Administración no reconoce esta situación y expone a sus trabajadores y trabajadoras a una situación de alarma permanente sin que puedan saber si seguirán trabajando o no.

En un momento donde los servicios públicos se mostraron fundamentales e imprescindibles para la superación de una pandemia mundial, necesitamos defender los puestos de trabajo de todas las personas en esta situación. Se avecinan tiempo en los que, nuevamente, la capacidad sanitaria de los territorios tendrá un papel fundamental para hacer frente a nuevas oleadas. Personal de limpieza, atención primaria, administrativo, enfermería… todas y cada una de ellas necesitan la estabilidad que merecen para la realización de su trabajo diario.

Por este motivo, acabemos con la precariedad, #ParemosLaTemporalidadPública.

Síguenos en Facebook Twitter Instagram

 

-