25 de juliol de 2024

A LA FEINA, COMPTA AMB CNT

campaña afiliacion generico

PREN PARTIT I DEFENSA ELS TEUS DRETS LABORALS [CAT.]

No fa falta ser molt espavilat per a adonar-se que s’aveïnen temps difícils per a totes i tots, especialment per a la classe treballadora. Quan les condicions de vida s’endureixen, les capes de la societat més vulnerables són les que solen portar la pitjor part. Aquesta no serà una excepció. Si no aconseguim fer valer la nostra força i exercim un contrapès a aquest nou atac ens tornaran a ignorar i prendran les decisions sense, ni tan sols, comptar amb nosaltres.

Se’ns presenta un escenari en el qual es veuran reduïdes una part important de les nostres llibertats com a ciutadans en molts dels àmbits de la nostra vida diària. En el terreny laboral l’horitzó es preveu molt complicat. No ens sorprèn que, recentment sense anar més lluny, els mal anomenats sindicats majoritaris, s’han afanyat a signar, juntament amb la patronal i els representants de l’estat, uns acords que faran un volt de rosca més als ja precaritzats drets que tenim com a empleats/des. Com sempre, es poden resumir en més flexibilitat en l’acomiadament i menys cobertures que protegeixin a qui veritablement fa funcionar el mercat laboral, que no és un altre que tots i totes nosaltres amb el nostre treball.

A la CNT, des de fa ja molts anys, tenim un full de ruta i unes eines ben clares. La nostra proposta es basa a no deixar que els sindicats grocs i els seus comitès d’empresa decideixin per nosotr@s les condicions en les quals hem de treballar. La nostra aposta per les seccions sindicals i l’acció directa està donant ja bons resultats. Per a continuar combatent i ser més eficients en els nostres objectius, necessitem ser molts/es més, per a aconseguir major implantació en els centres de treball i possibilitar que la part empresarial, es vegi obligada a tractar aquestes qüestions amb els/les treballadors/es sense intermediaris que se sotmetin a les seves exigències.

Per aquest motiu volem fer una crida a tota la classe treballadora de L’Hospitalet i de totes les poblacions del territori a mobilitzar-se i agrupar-se en una acció sindical forta, unida i cohesionada. Enfront de la incapacitat de l’estat i l’abús patronal, ara més que mai, COMPTA AMB CNT.

Segueix-nos a Facebook Twitter Instagram

TOMA PARTIDO Y DEFIENDE TUS DERECHOS LABORALES [CAST.]

No hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que se avecinan tiempos difíciles para todas y todos, especialmente para la clase trabajadora. Cuando las condiciones de vida se endurecen,  las capas de la sociedad más vulnerables son las que suelen llevar la peor parte. Esta no va a ser una excepción. Si no conseguimos hacer valer nuestra fuerza y ejercemos un contrapeso a este nuevo ataque nos van a volver a ignorar y van a tomar las decisiones sin, ni siquiera, contar con nosotr@s.

Se nos presenta un escenario en el que se van a ver reducidas una parte importante de nuestras libertades como ciudadanos en muchos de los ámbitos de nuestra vida diaria. En el terreno laboral el horizonte se prevé muy complicado. No nos sorprende que, recientemente sin ir más lejos, los mal llamados sindicatos mayoritarios, se han apresurado a firmar, junto con la patronal y los representantes del estado, unos acuerdos que van a dar una vuelta de tuerca más a los ya precarizados derechos que tenemos como empleados/as. Como siempre, se pueden resumir en más flexibilidad en el despido y menos coberturas que protejan a quien verdaderamente hace funcionar el mercado laboral, que no es otro que tod@s nosotr@s con nuestro trabajo.

En la CNT, desde hace ya muchos años, tenemos una hoja de ruta y unas herramientas bien claras. Nuestra propuesta se basa en no dejar que los sindicatos amarillos y sus comités de empresa decidan por nosotr@s las condiciones en las que debemos trabajar. Nuestra apuesta por las secciones sindicales y la acción directa está dando ya buenos resultados. Para seguir combatiendo y ser más eficientes en nuestros objetivos, necesitamos ser much@s más, para lograr mayor implantación en los centros de trabajo y posibilitar que la parte empresarial, se vea obligada a tratar esas cuestiones con l@s trabajador@s sin intermediarios que se sometan a sus exigencias.

Por ese motivo queremos hacer un llamamiento a toda la clase trabajadora de L’Hospitalet y de todas las poblaciones del  territorio a movilizarse y agruparse en una acción sindical fuerte, unida y cohesionada. Frente a la incapacidad del estado y el abuso patronal, ahora más que nunca, CUENTA CON CNT.

Siguenos en Facebook Twitter  Instagram

-