24 de juliol de 2024

La CNT Catalano-Balear davant l’actual situació política a Catalunya

comunicatcntcat

Davant l’actual situació política a Catalunya i els fets d’aquests darrers temps, els Sindicats de la CNT de Catalunya i Balears entenem que:

• L’actual situació política que es dóna a Catalunya és quelcom que ens porta a una reflexió profunda; hi ha una suposada entesa interclassista producte d’unes excepcionals circumstàncies. Davant d’això, i fidels als nostres principis, entenem que la nostra màxima aspiració en aquesta tessitura és la de mostrar i fer palès a la classe treballadora, la nostra, el poder que té per tal que prengui consciència de si mateixa com a factor decisiu i principal. Demostrar, una altra vegada, que aquests problemes els hem de resoldre nosaltres o no ens els resoldrà ningú.

• Els nostres principis anarcosindicalistes han d’estar al carrer per tal que ens donin credibilitat i legitimitat davant la classe obrera a la que pertanyem. És per això que no delegarem en partits polítics cap mena de decisió ni d’abanderament de la lluita del poble català però per tal de ser creïbles, hem de llançar, nosaltres, unes propostes creïbles, factibles i, sobretot, útils. Al carrer i als llocs de treball.

• Els problemes que actualment pateix el poble català han de ser combatuts i gestionats pel mateix poble català, sense intromissions. Fent palès a aquest mateix poble que la solució al problema català és internacionalista i antiestatista; sense caure en xenofòbies ni en promeses de millors estats dins el règim capitalista.

• El “problema” català és extrapolable a tot l’Estat Espanyol i és una oportunitat única per acabar amb el “Règim del ‘78”; som els únics que tenim legitimitat per parlar en contra de l’anomenat règim ja que nosaltres vam ser els únics que no vam firmar els seus pactes de conciliació i els únics que mai vam deixar de denunciar la màfia pseudo-democràtica que ens ha estat governant els darrers 40 anys.

• Per nosaltres, el sindicalisme és un mitjà i no una fi; els nostre objectiu és la revolució social que ha de capgirar completament l’actual marc sòcio-econònomic; fem costat al poble català en les seves reivindicacions com a poble i com a societat en tant que formem part d’aquest poble i d’aquesta societat. Un cop aquestes fites siguin assolides continuarem treballant per assolir els nostres objectius últims.

Entenent tot això, declarem que:

L’única República a la qual aspirem és una que sigui social i llibertària, basada en l’autogestió dels mitjans de producció, distribució i consum. Que l’aspiració popular cap a l’autodeterminació del poble català lligada a la de justícia social només es pot donar si és amb perspectiva de classe i enfocada a la creació d’estructures d’autogestió que ens vagin preparant a les classes treballadores per construir la societat que volem.

Que des dels Sindicats de la Confederació Nacional del Treball a Catalunya volem tornar a deixar clar el nostre ferm compromís amb el treball considerat com a font de progrés, la defensa dels drets i llibertats de la classe treballadora i la Revolució Social. Per tot això fem públic un programa de deu punts els quals d’ara endavant seguirem treballant des dels nostres Sindicats i també anem a donar impuls a marcs de mobilització unitària que contribueixin a aconseguir-los. Només així assolirem canvis a millor per a les classes populars.

1) Foment Directe de la Contractació Indefinida.
En l’empresa privada i en l’administració pública, per norma general, tot tipus de contractació serà indefinit ordinari a temps complet. En cas que les empreses vulguin acollir-se a qualsevol altra forma de contractació, aquesta serà discutida i acordada amb les representacions sindicals (Seccions Sindicals) presents a l’empresa. Queda exclosa de la negociació d’aquesta matèria la representació unitària (Comitès d’empresa i/o Delegats/des de Personal).

2) Foment de la regularització de jornada.
Eliminació total de les hores extres. Eliminació total de la distribució irregular de la jornada. Si una empresa o administració pública planteja la necessitat de desestructurar una jornada regular, ho haurà de discutir amb les representacions sindicals (Seccions Sindicals) presents a l’empresa. Queda exclosa de la negociació d’aquesta matèria la representació unitària (Comitès d’empresa i/o Delegats/des de Personal).

3) Nou Salari Mínim Interprofessional.
S’estableix un salari base mínim de 1200 € per a totes les treballadores i treballadors en administracions públiques i empreses privades.

4) Pla de xoc d’igualtat.
Eliminació de les categories dels convenis col·lectius mitjançant les quals s’emmascara la contractació de dones treballadores en pitjors condicions salarials que els seus companys homes. Totes les dones treballadores passaran immediatament a la categoria salarial superior que els correspongui.

5) Expedients de Recuperació d’Ocupació.
Davant el tancament d’empreses: recuperació, transformació i autogestió obrera.

6) Plans d’Ocupació Confederals.
Des dels Sindicats es procedirà a la creació de: Projectes cooperatius de producció i consum, tant a la ciutat com al camp.
• Borses d’ocupació per a persones sense treball, tant a la ciutat com al camp.
• Es tendirà a la seva promoció i creació, així com a entrar en contacte amb altres projectes cooperatius de similars interessos, facilitant d’aquesta manera la creació d’un marc unitari de mobilització orientat a pal·liar la situació de les persones sense ocupació.

7) Reforma Sanitària Integral.
S’establiran òrgans col·legiats de gestió dels centres sanitaris (Hospitals i Atenció Primària) amb la participació de membres d’Assemblees Populars tant a la ciutat com al camp. Aquestes Assemblees Populars poden ser ja existents, poden ser Associacions de Veïns i Veïnes, poden ser creades a aquest efecte pels Sindicats, o una fusió de tot això fruit dels marcs unitaris de mobilització esmentats anteriorment.

8) Reforma Educativa Integral.
Defensa del model d’immersió lingüística que regeix actualment a Catalunya, per considerar-se integrador i de progrés. Foment i creació de projectes d’escola lliure per qualsevol dels mitjans disponibles (lloguers, compres, ocupacions…), des dels marcs unitaris de mobilització (Assemblees populars) tant a la ciutat com al camp. Participació activa de les AMPA a introduir esquemes de les escoles lliures en el funcionament de les escoles que ara són públiques.

9) Reforma agrària integral.
Queda abolit el règim especial del camp de la Seguretat Social; tots els treballadors i treballadores som iguals.
Equiparació immediata de serveis educatius i de salut amb les ciutats.
Foment del treball cooperatiu.
Foment del canvi d’estructura del cultiu per adaptar-la a formes agroecològiques i de qualitat.
Foment de xarxes de distribució i intercanvi de productes.

10) Estructures d’Autogestió.
Que siguin els marcs unitaris de mobilització, o en defecte d’això els Sindicats de la CNT, als quals se’ls han assignat en anteriors propostes com a àrees de treball la sanitat i l’educació, adoptin també com a àrees d’interès l’habitatge i la pobresa energètica.
D’aquesta manera ens anirem preparant i capacitant per afrontar cada vegada més tasques que ens vagin posant en el camí de l’autogestió, que és precisament el tipus de societat en el qual volem viure.

Convidem a totes les persones, grups, associacions, assemblees i col·lectius a participar i recolzar aquestes propostes. Convidem a tothom a fer-les seves. Convidem a totes les persones que ho desitgin a que ens acompanyin en aquest camí cap a una societat més participativa, més igualitària i més lliure.

Caminem junts i juntes cap a l’autodeterminació com a poble i l’autodeterminació econòmica i per tant de classe.

 

Secretariat Permanent del Comitè Regional
CNT Catalunya-Balears

-