24 de juliol de 2024

A la classe treballadora de Catalunya [cat][cast]

stoprepresión

[cat]

Els sindicats de CNT de Catalunya i Balears, volem donar a conèixer el nostre posicionament davant l’actitud autoritària de l’Estat en aquests moments d’extraordinària gravetat.

Els empresonaments, la constant agressió policial a les mobilitzacions ciutadanes, l’atac a la llibertat d’expressió, la supressió i/o reducció dels drets més bàsics i elementals (pensions, habitatge, energia, etc.), l’amenaça constant que pateix el model que instrueix i educa a les nostres criatures i la revifada del feixisme, són una mostra inequívoca de l’escalada incontrolable de valors reaccionaris que s’està desplegant en contra del poble de Catalunya i que també s’està veient a la resta del Estat.

Hem de tenir molt clar que aquest Estat tirà i repressor és l’hereu directe de les estructures judicials i de govern franquista que van dissenyar la mal anomenada transició, règim del 78, i que van defugir de les seves responsabilitats i van amnistiar als seus responsables criminals de postguerra. CNT ja ho va denunciar en aquell moment, pagant un preu molt car en forma de pallisses, repressió, infiltracions, muntatges i assassinats policials, i acabant en una marginació calculada. I som obligats a tornar a denunciar qualsevol forma de terror del poder.

Volem deixat ben clar que els i les anarcosindicalistes farem valer els nostres valors de solidaritat, recolzament mutu i d’acció directa per tal de posar-los al servei de la causa del progrés social i del poble treballador.

Fem una crida a tota la classe treballadora de Catalunya per tal de retrobar-nos i utilitzar totes les eines de mobilització que més èxit han demostrat a través de la nostra història per tal de descobrir de nou la força que tenim si actuem col·lectivament i massivament.

CNT, com a organització històrica de l’anarcosindicalisme a Catalunya, fa un pas endavant per declarar públicament que farà tots els esforços necessaris per a combatre aquests moments d’injustícia i dictadura. I per tal d’aconseguir-ho, per tal d’aprofitar aquests moments on molta gent vol canvis reals, farem públic ben aviat un programa d’acció per donar forma a una societat on l’autogestió i la participació de la classe treballadora en l’organització de l’economia, en siguin els principis rectors.

Secretariat Permanent del Comitè Regional de CNT Catalunya i Balears.

La desobediència és el veritable fonament de la llibertat. Els obedients són, per força, esclaus.

Henry David Thoreau

 

[cast]

A la clase trabajadora de Catalunya

 Los sindicatos de la CNT de Catalunya  y Baleares queremos dar a conocer nuestro  posicionamiento frente a la actitud autoritaria del Estado en estos momentos de extraordinaria gravedad.

Los encarcelamientos, las constantes agresiones policiales a las movilizaciones ciudadanas, el ataque a la libertad de expresión, la supresión y/o reducción de los derechos más básicos y elementales (pensiones, vivienda, energía, etc) la amenaza constante que sufre el modelo que instruye y educa a nuestras hijas e hijos, el resurgir del fascismo, son la muestra inequívoca de la escalada incontrolable de valores reaccionarios que se está desplegando contra el pueblo de Catalunya y que también se está viendo en el resto del estado.

Debemos tener muy claro que este Estado tirano y represor es el heredero directo de las estructuras judiciales y de gobierno franquistas que diseñaron la mal llamada transición, régimen del 78, y que rehuyeron sus responsabilidades y que amnistiaron a sus responsables criminales de postguerra. La CNT ya lo denunció en aquel momento, pagando un precio muy  caro en forma de palizas, represión, infiltraciones, montajes y asesinatos policiales, que acabó con una calculada marginación.

Queremos dejar muy claro que las y los anarcosindicalistas haremos valer nuestros valores de solidaridad, apoyo mutuo y acción directa y los pondremos al servicio de la causa del progreso social y del pueblo trabajador.

Hacemos un llamamiento a toda la clase trabajadora de Catalunya para reencontrarnos y utilizar todas las herramientas de movilización que más éxito han demostrado a través de nuestra historia para así descubrir de nuevo la fuerza que tenemos si actuamos colectiva y masivamente.

La CNT, como organización histórica del anarcosindicalismo en Catalunya, da un paso adelante para declarar públicamente que hará todos los esfuerzos necesarios para combatir estos momentos de injusticia y dictadura. Para ello, en estos momentos en que mucha gente quiere cambios reales, haremos público pronto un programa de acción para dar forma a una sociedad donde la autogestión y la participación de la clase trabajadora en la organización de la economía sean los principios rectores.

Secretariado Permanente del Comité Regional de CNT Catalunya i Balears.

“La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos.”

Henry David Thoreau.

-