25 de juliol de 2024

Primer de Maig 2021 a L’Hospitalet: Defensar el treball i millorar els barris. [cat. cast.]

El Primer de Maig és el dia Internacional dels treballadors i les treballadores. És una jornada que pretén visualitzar el moviment obrer i enfortir les nostres justes reivindicacions. Ha estat així, any rere any, des que es va instaurar allà per l’any 1889. Tot això per a homenatjar els màrtirs de Chicago, obrers anarquistes que van ser executats als Estats Units per participar en les jornades de lluita per la consecució de la jornada laboral de vuit hores, i que van tenir el seu origen en la vaga iniciada l’1 de maig de 1886. 

Anys més tard, una altra vaga, aquesta vegada a Barcelona, promoguda per la CNT en la companyia elèctrica coneguda com la canadenca, després de 44 dies d’atur generalitzat, va aconseguir instaurar aquesta jornada de 8 hores en el territori espanyol. Tot això després d’una forta repressió per part del govern i un munt de companys detinguts i ingressats en les presons. 

Avui, com és natural, les condicions de treball en les empreses i la vida quotidiana de la classe treballadora ha canviat, però només relativament parlant. Els problemes i dificultats que enfrontem avui, tant en els centres de treball com en el nostre dia a dia com a veïns i veïnes a les nostres ciutats, són diferents, però no per això menys importants. La precarietat i baixos salaris perjudiquen a una gran part de la població, l’abús dels preus a l’hora d’accedir a un habitatge ens expulsa dels nostres barris, les retallades en temes tan importants com la sanitat i les pensions estan fent patir a molta gent humil. 

Sempre paguem els/as mateixos/as i als respectius governs no sembla importar-los massa. Ells/es tenen les seves pròpies ambicions que, per descomptat, res tenen a veure amb les nostres. Per a defensar els nostres drets només comptem amb nosaltres/as mateixos/as. Hem de treballar estretament per a aconseguir els objectius que per esforç i treball ens pertanyen. El model de ciutat que la classe política s’obstina a imposar-nos, certament, no és el que volem ni per a L’Hospitalet ni per a cap lloc del món.

Per aquest motiu volem convocar a tota la classe treballadora de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat a assistir a la concentració/manifestació que tindrà lloc el dissabte 1 de Maig al Parc de la Torrassa i que començarà a les 10 del matí.

Un Altre L’H és possible

Un altre model de sindicalisme és necessari.

Primero de Mayo de 2021 en L’Hospitalet: Defender el trabajo y mejorar los barrios.

El Primero de Mayo es el dia Internacional de los trabajadores y las trabajadoras. Es una jornada que pretende visualizar el movimiento obrero y fortalecer  nuestras justas reivindicaciones. Ha sido así, año tras año, desde que se instauró allá por el año 1889. Todo ello para homenajear a los mártires de Chicago, obreros anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, y que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886. 

Años más tarde, otra huelga, esta vez en Barcelona, promovida por la CNT en la compañía eléctrica conocida como la canadiense, después de 44 días de paro generalizado, consiguió instaurar esa jornada de 8 horas en el territorio español. Todo ello tras una fuerte represión por parte del gobierno y un montón de compañeros detenidos e ingresados en las cárceles. 

Hoy, como es natural, las condiciones de trabajo en las empresas y la vida cotidiana de la clase trabajadora ha cambiado, pero solo relativamente hablando. Los problemas y dificultades que enfrentamos hoy, tanto en los centros de trabajo como en nuestro dia a dia como vecinos y vecinas en nuestras ciudades son distintas, pero no por ello menos importantes. La precariedad y bajos salarios alcanza a una gran parte de la población, el abuso de los precios a la hora de acceder a una vivienda nos expulsa de nuestros barrios, los recortes en temas tan importantes como la sanidad y las pensiones están haciendo sufrir a mucha gente humilde. 

Siempre pagamos los/as mismos/as y a los respectivos gobiernos no parece importarles demasiado. Ellos/as tienen sus propias ambiciones que, por supuesto, nada tienen que ver con las nuestras. Para defender nuestros derechos solo contamos con nosotros/as mismos/as. Debemos trabajar estrechamente para conseguir los objetivos que por esfuerzo y trabajo nos pertenecen. El modelo de ciudad que la clase política se empeña en imponernos, ciertamente, no es el que queremos ni para L’Hospitalet ni para ningún lugar del mundo.

Por ese motivo queremos convocar a toda la clase trabajadora de la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat a asistir a la concentración/manifestación que tendrá lugar el sábado 1 de Mayo en el Parque de la Torrassa y que dará comienzo a las 10 de la mañana.

Un Altre L’H es possible

Otro modelo de sindicalismo es necesario

-